J.M. ZŠ A MŠ DRAHANY

Jubilejní Masarykova základní škola
a mateřská škola Drahany

Vítejte na stránkách Jubilejní Masarykovy ZŠ a MŠ Drahany

Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ je vesnická málotřídní škola s rodinnou atmosférou. Navštěvují ji děti z Drahan, Bousína, Otinovsi, Nivy a Nových Sadů.

 

Adresa:

798 61 Drahany 133

Telefon: 

582 395 048

e-mail

zsdra@pvskoly.cz

ID datové schránky: 3e4pecd

IČ: 62859005 

RED IZO: 600120465

ESF

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce, Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Drahany, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").

Pro další info rozkliknout nadpis.

Oznámení pro rodiče

Oznamujeme rodičům, že z vážných provozních důvodů nebude ve středu  20. 1. 2021 zajištěn pro děti MŠ ani žáky ZŠ oběd. Odpolední provoz v MŠ bude omezen pouze na nezbytné případy. ŠD je v provozu.

Upozornění pro rodiče

Upozorňujeme rodiče, že do školy nemají povolen vstup děti s příznaky infekčního onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.).

 

Vaření pro cizí strávníky

Od 24. 8. 2020 bude ve školní jídelně zahájeno vaření pro cizí strávníky. Zájemci se mohou přihlásit telefonicky na čísle 582395022 nebo osobně ve školní jídelně u paní kuchařky. 

Obnovení provozu ZŠ

Od 25. 5. 2020 bude obnoven provoz ZŠ. Účast žáků je dobrovolná. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku dítěte do školy do 18. 5. 2020.
Pro další info rozkliknout nadpis.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 se uskuteční bez osobní účastí dětí i zákonných zástupců. Zákonný zástupce zašle v termínu od 4. 5. 2020 do 15. 5. 2020 vyplněnou přihlášku datovou schránkou (ID datové schránky: 3e4pecd), případně e-mailem s elektronickým podpisem (zsdra@pvskoly.cz), nebo poštou s originálním podpisem (J. M. ZŠ a MŠ Drahany, 798 61 Drahany 133). 

Pro další info rozkliknout nadpis.

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Vzhledem k současné situaci bude na naší škole probíhat zápis k základnímu vzdělávání bez osobní účasti dětí i zákonných zástupců. Zákonní zástupci zašlou v termínu od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 vyplněnou přihlášku ke vzdělávání na adresu školy (J. M. ZŠ a MŠ Drahany, 798 61 Drahany 133).

Ředitelka školy rozhodne v zákonem stanovené lhůtě (do 30 dní) o přijetí/nepřijetí dítěte ke vzdělávání. Rozhodnutí bude zákonným zástupcům neprodleně doručeno.

Přihláška k základnímu vzdělávání je ke stažení na www.zsdrahany.cz v oddíle Základní škola, sekce Dokumenty. Přihlášky budou též dostupné u vstupních dveří budovy školy. Zákonným zástupcům dětí navštěvujících J. M. ZŠ a MŠ Drahany bude přihláška doručena do poštovní schránky.