J.M. ZŠ A MŠ DRAHANY

Jubilejní Masarykova základní škola
a mateřská škola Drahany

Vítejte na stránkách Jubilejní Masarykovy ZŠ a MŠ Drahany

Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ je vesnická málotřídní škola s rodinnou atmosférou. Navštěvují ji děti z Drahan, Bousína, Otinovsi, Nivy a Nových Sadů.

 

Adresa:

798 61 Drahany 133

Telefon: 

582 395 048

e-mail

zsdra@pvskoly.cz

ID datové schránky: 3e4pecd

IČ: 62859005 

RED IZO: 600120465

ESF

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce, Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Drahany, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").

Pro další info rozkliknout nadpis.

Obnovení provozu MŠ

Od 25. 5. 2020 bude obnoven provoz mateřské školy. Žádáme tímto zákonné zástupce, aby v případě zájmu přihlásili své dítě k docházce do mateřské školy a to nejpozději do středy 20. 5. 2020 do 15.00 hodin. Přihlášení je možné e-mailem na zsdra@pvskoly.cz, nebo na tel. čísle 728473875.

Pro další info rozkliknout nadpis.

Obnovení provozu ZŠ

Od 25. 5. 2020 bude obnoven provoz ZŠ. Účast žáků je dobrovolná. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku dítěte do školy do 18. 5. 2020.
Pro další info rozkliknout nadpis.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 se uskuteční bez osobní účastí dětí i zákonných zástupců. Zákonný zástupce zašle v termínu od 4. 5. 2020 do 15. 5. 2020 vyplněnou přihlášku datovou schránkou (ID datové schránky: 3e4pecd), případně e-mailem s elektronickým podpisem (zsdra@pvskoly.cz), nebo poštou s originálním podpisem (J. M. ZŠ a MŠ Drahany, 798 61 Drahany 133). 

Pro další info rozkliknout nadpis.

Vaření pro cizí strávníky

Od 14. 4. 2020 bude obnoveno vaření pro cizí strávníky. Jídlo bude vydáváno v jednorázových nádobách. Zájemci si obědy mohou vyzvednout na rampě u zadního vchodu školní jídelny vždy v 11.30 hodin. Cena oběda zůstává 65 Kč. 

Zájemci se mohou nahlásit u paní kuchařky na telefonním čísle 774 180 466.

Žádost o ošetřovné

Z důvodu uzavření školy mohou rodiče pečující o dítě do 13 let podat žádost o ošetřovné. O výplatu ošetřovného rodiče žádájí prostřednictvím tiskopisu Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy). Školou potvrzenou žádost podávají rodiče u svého zaměstnavatele. Ten ji po doplnění údajů předá příslušné OSSZ.    

V případě zájmu o potvrzení tiskopisu nás kontaktujte na zsdra@pvskoly.cz.

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Vzhledem k současné situaci bude na naší škole probíhat zápis k základnímu vzdělávání bez osobní účasti dětí i zákonných zástupců. Zákonní zástupci zašlou v termínu od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 vyplněnou přihlášku ke vzdělávání na adresu školy (J. M. ZŠ a MŠ Drahany, 798 61 Drahany 133).

Ředitelka školy rozhodne v zákonem stanovené lhůtě (do 30 dní) o přijetí/nepřijetí dítěte ke vzdělávání. Rozhodnutí bude zákonným zástupcům neprodleně doručeno.

Přihláška k základnímu vzdělávání je ke stažení na www.zsdrahany.cz v oddíle Základní škola, sekce Dokumenty. Přihlášky budou též dostupné u vstupních dveří budovy školy. Zákonným zástupcům dětí navštěvujících J. M. ZŠ a MŠ Drahany bude přihláška doručena do poštovní schránky.

 

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v součinnosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Interaktivní učebnice

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA (učíme dle těchto učebnic Prvouku, Přírodovědu, Vlastivědu) nabízí bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím. MIUč zahrnují kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí interaktivní cvičení a množství doplňkového materiálu jako jsou videa, zajímavosti atd.
K bezplatnému používání se stačí zaregistrovat a kteroukoli MIUč+ pak mohou žáci zdarma používat 30 dní. Pokud by uzavření škol trvalo déle, licence bude prodloužena do 30. 6. 2020.
Všechny MIUč lze používat zdarma na www.ucebnice-online.cz