J.M. ZŠ A MŠ DRAHANY

Jubilejní Masarykova základní škola
a mateřská škola Drahany

Vítejte na stránkách Jubilejní Masarykovy ZŠ a MŠ Drahany

Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ je vesnická málotřídní škola s rodinnou atmosférou. Navštěvují ji děti z Drahan, Bousína, Otinovsi, Nivy a Nových Sadů.

 

Adresa:

798 61 Drahany 133

Telefon: 
582 395 048

e-mail
zsdra@pvskoly.cz

IČ: 62859005 
RED IZO: 600120465

ESF

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce, Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Drahany, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v součinnosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Interaktivní učebnice

Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA (učíme dle těchto učebnic Prvouku, Přírodovědu, Vlastivědu) nabízí bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím. MIUč zahrnují kromě obsahu totožného s tištěnou učebnicí interaktivní cvičení a množství doplňkového materiálu jako jsou videa, zajímavosti atd.
K bezplatnému používání se stačí zaregistrovat a kteroukoli MIUč+ pak mohou žáci zdarma používat 30 dní. Pokud by uzavření škol trvalo déle, licence bude prodloužena do 30. 6. 2020.
Všechny MIUč lze používat zdarma na www.ucebnice-online.cz

Žádost o ošetřovné

Z důvodu uzavření školy mohou rodiče pečující o dítě do 10 let podat žádost o ošetřovné. Žádost potvrzenou školou podávají rodiče u svého zaměstnavatele. Ten ji po doplnění údajů předá příslušné OSSZ. Tiskopis je v tištěné podobě  k dispozici na https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd?inheritRedirect=true

Dle vyjádření OSSZ musí být na žádosti vyplněn termín ukončení karantény, z tohoto důvodu bude škola potvrzovat žádosti až po zahájení provozu.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví vydalo Mimořádné opatření, jímž se zakazjuje osobní přítomnost žáků na školách (viz úplné znění MO). Z tohoto důvodu nebudou žáci naší školy až do odvolání docházet na výuku do školy. Žáci budou plnit zadané úkoly doma, komunikace bude probíhat prostřednictvím e-mailů. Činnost MŠ není omezena.