J.M. ZŠ A MŠ DRAHANY

Jubilejní Masarykova základní škola
a mateřská škola Drahany

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 bude i v letošním roce probíhat bez osobní účasti dětí i zákonných zástupců. Zákonní zástupci zašlou v termínu od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021 vyplněnou přihlášku ke vzdělávání a kopii rodného listu dítěte na adresu školy (J. M. ZŠ a MŠ Drahany, 798 61 Drahany 133), případně datovou schránkou (ID datové schránky: 3e4pecd), e-mailem s elektronickýcm podpisem (zsdra@pvskoly.cz), nebo vložení přímo do poštovní schránky u vstupních dveří budovy školy.

Pro další info rozkliknout nadpis.

Přihláška k základnímu vzdělávání je ke stažení na www.zsdrahany.cz v oddíle Základní škola, sekce Dokumenty. Přihlášky budou též dostupné u vstupních dveří budovy školy. Zákonným zástupcům dětí navštěvujících mateřskou školu v J. M. ZŠ a MŠ Drahany bude přihláška doručena do poštovní schránky.

Ředitelka školy rozhodne v zákonem stanovené lhůtě (do 30 dní) o přijetí/nepřijetí dítěte ke vzdělávání. Rozhodnutí bude zákonným zástupcům neprodleně doručeno.

V případě žádosti o odklad povinné školní docházky kontaktujte, prosím, ředitelku školy (582 395 048, zsdra@pvskoly.cz).