J.M. ZŠ A MŠ DRAHANY

Jubilejní Masarykova základní škola
a mateřská škola Drahany

Anglický jazyk I
Autor:
Mgr. Eliška Pitáková
Rok vytvoření:
2013
Zaměření:
1. stupeň ZŠ
Kategorie:
Jazyk a jazyková komunikace
Cizí jazyk
anglický
Soubor Velikost
AJ-A 1 – Animals – 5. tř 1.71 MB
AJ-A 2 – Animals – hra – 5. tř. 1.49 MB
AJ-A 3 – Barvy1 – 3. tř. 2.85 MB
AJ-A 4 – Barvy2 – 3. tř. 1.61 MB
AJ-A 5 – Bydlení v ČR – 4. tř. 2.5 MB
AJ-A 6 – Clothes – 5. tř. 3.99 MB
AJ-A 7 – Čísla 1 – 10 – 3. tř. 1.45 MB
AJ-A 8 – Čísla 11 – 12 – 3. tř. 1.66 MB
AJ-A 9 – Čísla 13 – 19 – 3. tř. 963.68 KB
AJ-A 10 – Desítky 20 – 90 – 4. tř. 1.22 MB
AJ-A 11 – Dny v týdnu – 4. tř. 1.18 MB
AJ-A 12 – Christmas – 3. tř. 5.25 MB
AJ-A 13 – Lidské tělo – 5. tř. 1.21 MB
AJ-A 14 – Months – 5. tř. 1.32 MB
AJ-A 15 – My breakfast – 5. tř. 2.86 MB
AJ-A 16 – My favourite animal – 5. tř. 8.48 MB
AJ-A 17 – My favourite animal – 4. tř. 9.07 MB
AJ-A 18 – My room – 5. tř. 1.68 MB
AJ-A 19 – Old McDonald – 3. tř. 1.35 MB
AJ-A 20 – Průběhový čas – otázka a odpověď – 4.tř. 769.06 KB
AJ-A 21 - Předložky „in, on“ – 4. tř. 2.55 MB
AJ-A 22 – Přítomný čas průběhový – procvičování – 4. tř. 3.82 MB
AJ-A 23 – Přítomný prostý čas – otázka s „do“ – 4. tř. 1.1 MB
AJ-A 24 – Přítomný prostý – otázka s „does“ – 4. tř. 1.27 MB
AJ-A 25 – Přítomný průběhový čas – úvod – 4. tř. 1.17 MB
AJ-A 26 – Přítomný čas prostý a průběhový – 4. tř. 959.4 KB
AJ-A 27 – Přítomný čas prostý – zápor – 4. tř. 1.75 MB
AJ-A 28 – Přítomný čas průběhový – 5. tř. 608.66 KB
AJ-A 29 – Přítomný průběhový čas – zápor – 4. tř. 1.08 MB
AJ-A 30 – Sloveso „být“ – 3. tř. 1.41 MB
AJ-A 31 – Sloveso „být“ – zápor – 4. tř. 1.46 MB
AJ-A 32 – The school trip – 5. tř. 1.12 MB
AJ-A 33 – There is, there are – 3. tř. 3.55 MB
AJ-A 34 – This, these – 5. tř. 2.35 MB
AJ-A 35 – Určitý člen, in the sky – 3. tř. 2.82 MB
AJ-A 36 – Vehicles – 5. tř. 2.65 MB