J.M. ZŠ A MŠ DRAHANY

Jubilejní Masarykova základní škola
a mateřská škola Drahany

Informace k organizaci školního roku

Učitelé ZŠ:

Mgr. Eliška Mikitová (třídní učitelka I. třídy)

Mgr. Jana Žůrková (třídní učitelka II. třídy)

 

Mgr. Iva Zouharová


Školní asistent:

Magdaléna Fojtíková

 

Telefon: 582 395 048

 

Funkce:

  • Výchovná poradkyně: Mgr. Iva Zouharová
  • Metodik prevence rizikového chování: Mgr. Eliška Mikitová
  • Koordinátor ICT: Mgr. Iva Zouharová
  • Koordinátor environmentální výchovy: Mgr. Jana Žůrková
  • Koordinátor dopravní výchovy: Mgr. Jana Žůrková

 

 Nepovinný předmět:

  • Náboženství