J.M. ZŠ A MŠ DRAHANY

Jubilejní Masarykova základní škola
a mateřská škola Drahany

Informace k organizaci školního roku

Učitelé ZŠ:

Mgr. Jana Žůrková (třídní učitelka I. třídy)

Mgr. Václav Kučera (třídní učitel II. třídy)

 

Mgr. Iva Zouharová

Magdaléna Fojtíková


Asistenti pedagoga:

Mgr. Petr Žůrek

 

Telefon: 582 395 048

 

Funkce:

  • Výchovná poradkyně: Mgr. Iva Zouharová
  • Metodik prevence rizikového chování: Mgr. Václav Kučera
  • Koordinátor ICT: Mgr. Iva Zouharová
  • Koordinátor environmentální výchovy: Mgr. Jana Žůrková
  • Koordinátor dopravní výchovy: Mgr. Jana Žůrková

 

 Nepovinný předmět:

  • Náboženství