J.M. ZŠ A MŠ DRAHANY

Jubilejní Masarykova základní škola
a mateřská škola Drahany

Informace k organizaci školního roku

Učitelky ZŠ:

Mgr. Soňa Mandlová (třídní učitelka I. třídy)

Mgr. Jana Žůrková (třídní učitelka II. třídy)

Mgr. Iva Zouharová

Magdaléna Fojtíková


Asistenti pedagoga:

Marie Abrahamová

Mgr. Petr Žůrek

 

Telefon: 582 395 048

 

Funkce:

  • Výchovná poradkyně: Mgr. Iva Zouharová
  • Metodik prevence rizikového chování: Mgr. Soňa Mandlová
  • Koordinátor ICT: Mgr. Iva Zouharová
  • Koordinátor environmentální výchovy: Mgr. Jana Žůrková
  • Koordinátor dopravní výchovy: Mgr. Jana Žůrková

 

 Nepovinný předmět:

  • Náboženství

 

 Prázdniny:

Podzimní prázdniny:
Vánoční prázdniny:
Pololetní prázdniny:
Jarní prázdniny:
Velikonoční prázdniny:
Hlavní prázdniny:
26. 10 a 27. 10. 2016
23. 12. 2016 - 2. 1. 2017
3. 2. 2017
6. 3. 2017 - 10. 3. 2017
13. 4. 2017 a 14. 4. 2017
1. 7. 2017 - 1. 9. 2017