J.M. ZŠ A MŠ DRAHANY

Jubilejní Masarykova základní škola
a mateřská škola Drahany

Informace k organizaci školního roku 2021/2022

Třídní učitelé:

Mgr. Eliška Mikitová (II. třída)

Mgr. Jana Žůrková (I. třída)

Další vyučující:

Mgr. Iva Zouharová


Školní asistent:

Alena Poulíková

 

Další funkce:

  • Výchovná poradkyně: Mgr. Iva Zouharová
  • Metodik prevence rizikového chování: Mgr. Eliška Mikitová
  • Koordinátor ICT: Mgr. Iva Zouharová
  • Koordinátor environmentální výchovy: Mgr. Jana Žůrková
  • Koordinátor dopravní výchovy: Mgr. Jana Žůrková

 

Kontakty:

Telefon: 582 395 048

E-mail:  eliska.mikitova@zsdrahany.cz

             jana.zurkova@zsdrahany.cz

             iva.zouharova@zsdrahany.cz