J.M. ZŠ A MŠ DRAHANY

Jubilejní Masarykova základní škola
a mateřská škola Drahany

Mateřská škola

obrazek

je školou s jednou třídou, v níž jsou celodenně vzdělávány děti všech ročníků (děti ve věku tří až šesti let, v případě řádně doloženého rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky také děti starší šesti let). 

Přístup k dítěti je založen na vstřícném vztahu, ve kterém převažuje náklonnost, uznání a pozitivní motivace. Budujeme prostředí duševní pohody pro všechny zúčastněné, kde nemá prostor strach, ani stres. Všechny děti mají možnost rozvíjet svoje individuální schopnosti, uspokojovat svoje potřeby, svobodně se projevovat, zažít uznání. Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážena nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat při vzdělávání určitý řád.

Ve škole podporujeme prosociální a neformální vztahy mezi dětmi, klademe důraz na prevenci šikany a jiných společensky nežádoucích jevů.

Více viz „Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání“

Provozní doba:

Pondělí – pátek 6.30 – 15.30 hodin