J.M. ZŠ A MŠ DRAHANY

Jubilejní Masarykova základní škola
a mateřská škola Drahany

Výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zprávy o činnosti školy jsou každoročně zpracovávány v měsíci srpnu. Po projednání na pedagogické radě a schválení školskou radou je výroční zpráva o činnosti školy umístěna na věřejně přístupném místě v budově školy a dále na webových stránkách v sekci Dokumenty.