Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Drahany

Projekty

EU Peníze školám

Škola je zapojena do projektu EU peníze školám. Jedná se o oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Při zpracování projektu s názvem „Poznej svůj domov, poznáš svět“ škola vycházela z globálních a specifických cílů prioritní osy a cílů, které si stanovila ve Školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Důraz byl kladen na a rozvoj klíčových dovedností a pozitivní přístup k dalšímu vzdělávání a zlepšení rovných příležitostí, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt vycházel z pedagogických zásad od známého k neznámému, od jednoduchého ke složitému. Na základě zkušeností a získaných poznatků ze svého okolí žáci rozšiřují svoje znalosti o světě a zároveň jsou motivováni k dalšímu vzdělávání.

V rámci projektu pedagogové naší školy vytvořili 264 kusů digitálních učebních materiálů především pro vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace (112 kusů), Člověk a jeho svět (112 kusů) a Matematika a její aplikace (40 kusů). Převážná část těchto materiálů je určena pro samostatnou práci žáků na počítači, případně pro práci na interaktivní tabuli.

Z prostředků na podporu projektu byla zakoupena výpočetní technika, výukový software a další učební a metodické pomůcky.

Součástí strategie bylo i zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti ICT. Pedagogičtí zaměstnanci absolvovali další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti metodiky tvorby digitálních učebních materiálů pro výuku na 1. stupni ZŠ a v oblasti využití interaktivní tabule při výuce.

Šablony II.

Šablony III.

Cílem výzvy je rozvoj mateřských a základních škol formou zjednodušených projektů (tzv. šablon). Aktivity jsou zaměřeny na personální podporu škol, realizaci projektových dnů, podporu ICT nebo zahraniční stáže učitelů.