Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Drahany

Školní družina

Školní družina

Ve školní družině probíhá kroužek Angličtiny pro žáky 1. a 2.třídy. Děti se tak seznamují  se základy anglického jazyka. Učí se jednoduché fráze, věty a rozšiřují si svoji slovní zásobu. Děti se umí představit, říci kolik je jim let, co mají/nemají rády. Probíráme témata jako FAMILY, COLOURS, NUMBERS, SCHOOL, FREE TIME, ANIMALS, FOOD and DRINK, SPORTS. Výuka probíhá zábavnou formou s využitím obrázků, karet, písniček na CD, počítačových programů, her a pracovních listů.

Dále děti navštěvují kroužek O NÁS, kde se učí toleranci a etiketě. Probíráme témata jako: Přátelství, Spolupráce, Naše emoce, Komunikace, Kouzelná slova, Omluva, Šikana a další.  Používáme pracovní listy a poslechová CD. Čteme si z knihy Etiketa pro děti od Ladislava Špačka. Na konkrétních příkladech si ukazujeme, jak bychom řešili různé problémové situace a jak bychom si poradili v nesnázích.

Pro odreagování a relaxaci zařazujeme cvičení JÓGY, která děti zklidní, naučí je odpočívat, lépe vnímat své tělo, a respektovat sebe i své okolí v nesoutěživém prostředí. Za příznivého počasí cvičíme venku na školní zahradě.

Probíhá zde také kroužek Počítačový,ve kterém se děti seznamují se základy výpočetní techniky. Učíme se vyhledávat různé informace a věnujeme se také finanční gramotnosti s programem od ČNB. Dále pak využíváme výukové programy zaměřené na procvičování ČJ, M, AJ.

V kroužku Listování děti čtou úryvky z knih odpovídajících jejich věku, seznamují se s knižními novinkami a audio knihami. Pracujeme s textem, odpovídáme na otázky vztahující se k jednotlivým kapitolám, které společně čteme. Vyprávíme si pohádky a nacvičujeme jejich dramatizaci.

V Dopravním kroužku se děti učí pravidlům silničního provozu a zaměřují se zejména na pravidla pro chodce a cyklisty. V rámci školní družiny jezdíme i na dopravní hřiště, kde si děti své znalosti vyzkouší v praxi.

Školní družina se také zaměřuje na sportovní a pohybové aktivity. Pořádáme různé soutěže jednotlivců i družstev v atletických disciplínách a hrajeme rozličné míčové hry na hřišti i na školní zahradě. Trávíme co nejvíce času venku.

Při nepříznivém počasí tvoříme různé dekorace a výrobky z papíru nebo přírodnin. Věnujeme se i výtvarné činnosti a malujeme tematické obrázky vztahující se k danému ročnímu období a k pranostikám, používáme  různé výtvarné techniky.

Chodíme na vycházky po okolí a pozorujeme přírodu, jak se během roku mění. Zařazujeme také různé ekologické aktivity vhodné pro žáky 1. stupně.

 

Dokumenty

1.Vnitřní řád ŠDke stažení
2.Školní vzdělávací program pro školní družinu (ŠVP pro ŠD)ke stažení
3.Hodnocení výsledků výchovy a vzděláváníke stažení

Pedagogičtí pracovníci ŠD

Magdaléna Fojtíková

Výchovně vzdělávací činnost ve školní družině řídí Magdaléna Fojtíková

 

Kontakt:
Telefon: 582 395 048
E-mail:  magdalena.fojtikova@zsdrahany.cz