Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Drahany

Charakteristika školy
Právní subjekt zahrnuje následující

školy a školská zařízení

Pro svoji činnost škola využívá dvě budovy. Základní škola, školní družina i mateřská škola s výdejnou stravy je umístěna v budově č. 133, která je sídlem celé organizace. Nově vybudovaná počítačová učebna, tělocvična a školní jídelna se nachází v budově č. 176. Tato budova současně slouží jako Vzdělávací centrum TGM.

Při venkovních činnostech škola využívá dětské hřiště za školní budovou. Hřiště je vybaveno průlezkami, houpačkami a skluzavkou. K dispozici je též altánek s posezením.

Pro tělovýchovné aktivity slouží také fotbalové hřiště TJ Sokol Drahany.

Škola má velmi výhodnou polohu pro naplňování environmentální výchovy. Drahany leží uprostřed Drahanské vrchoviny, jsou obklopeny lesy, v okolí se nacházejí chráněná území se vzácnou faunou i flórou, pramení zde řeka Haná. Tyto skutečnosti jsou zárukou přirozeného, neformálního působení ve výše jmenované oblasti.