J.M. ZŠ A MŠ DRAHANY

Jubilejní Masarykova základní škola
a mateřská škola Drahany

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce, Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Drahany, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").

Pro další info rozkliknout nadpis.

Funkci pověřence pro ochranu osobních pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748.
Osoba určená pro jednání za pověřence je pan JUDr. Ing et Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D., MBA.

Kontaktními údaji pověřence jsou:

 1. ID datové schránky 5b36car 

 2. adresa sídla: Palackého 150/8, 796 01 Prostějov

 3. telefonní číslo: 732 657 386, 733 281 378, 732 464 854

 4. e-mail: poverenec@gdprdoskol.cz