J.M. ZŠ A MŠ DRAHANY

Jubilejní Masarykova základní škola
a mateřská škola Drahany

Zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. 9. 2021. Rádi přivítáme prvňáčky společně s jejich rodiči, musíme však rodiče požádat, aby použili respirátor. 
Pro další informace rozkliknout nadpis.
Provoz MŠ je bez omezení - děti nebudou testovány, ani nejsou povinny nosit roušku.
 
Provoz ZŠ je částečně upraven. Vzhledem k mimořádným opatřením se neuskuteční společné zahájení školního roku. Před vstupem do třídy žáci absolvují test na COVID-19. I. třída (1. a 3. ročník) od 7.15 hodin, II. třída (2., 4. a 5. ročníkod 7.30 hodin. V případě nutnosti je u žáků 1. - 3.  ročníku možná asistence zákonných zástupců nebo jimi písemně pověřených osob. Asistující osoby musí mít respirátor. V případě pozitivního výsledku testu bude informován zákonný zástupce, který je povinen dítě ze školy vyzvednout. Tento žák následně podstoupí kontrolní PCR test (podrobnosti budou zákonným zástupcům sděleny). Žáci, kteří absolvují test s negativním výsledkem, nemusejí mít ve třídě roušku, ve společných prostorách je rouška povinná. Žák, který se odmítne testovat, je povinen nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole.
Další testování žáků proběhne 6. 9.  a 9. 9. 2021 ve stejném čase. V případě pozitivního výsledku 9. 9. 2021 musí do karantény všichni žáci třídy (zákonní zástupci budou informováni), pozitivní žák podstoupí kontrolní PCR test a dle výsledku bude rozhodnuto o dalším postupu.
 
ŠD i ŠJ bude od 1. 9. 2021 v provozu, oběd je třeba nahlásit předem (tel.: 582395022).