J.M. ZŠ A MŠ DRAHANY

Jubilejní Masarykova základní škola
a mateřská škola Drahany

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 se uskuteční v pátek 6. 5. 2022. K předškolnímu vzdělávání budou přijaty děti s trvalým pobytem v Drahanech, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou nejméně tří let věku. Podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je podrobení se stanoveným pravidelným očkováním. V případě nedostatečné kapacity budou přednostně přijaty děti, které mají povinnost předškolního vzdělávání (k 31. 8. 2022 dosáhnou věku pěti let, neplatí u nich podmínka pravidelného očkování), o přijetí mladších dětí pak rozhodne los. 

Pro další info rozkliknout nadpis.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (včetně lékařského potvrzení) lze podat osobně 6. 5. 2022 od 8.00 do 14.00 hodin v budově školy. K zápisu je nutné doložit rodný list dítěte. Žádost s přiloženou kopií rodného listu je také možno do uvedeného data zaslat datovou schránkou (ID datové schránky: 3e4pecd), e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (zsdra@zsdrahany.cz), nebo poštou s originálním podpisem (J.M. ZŠ a MŠ Drahany, 798 61 Drahany 133.)                              Tiskopis žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je možno vyzvednout přímo v mateřské škole, nebo je ke stažení na webových stránkách školy (www.zsdrahany.cz) v oddělení Mateřská škola, sekce Dokumenty.