J.M. ZŠ A MŠ DRAHANY

Jubilejní Masarykova základní škola
a mateřská škola Drahany

Informace k organizaci školního roku 2022/2023

Třídní učitelé:

Mgr. Iva Zouharová (I. třída)

Mgr. Eliška Mikitová (II. třída)

 

 

Další vyučující:

Mgr. Hana Plisková

 

Asistent pedagoga:

Ludmila Rejtová

 

Další funkce:

  • Výchovná poradkyně: Mgr. Iva Zouharová
  • Metodik prevence rizikového chování: Mgr. Eliška Mikitová
  • Koordinátor ICT: Mgr. Hana Plisková
  • Koordinátor environmentální výchovy: Mgr. Iva Zouharová
  • Koordinátor dopravní výchovy: Magdaléna Fojtíková

 

Kontakty:

Telefon: 582 395 048

E-mail:  eliska.mikitova@zsdrahany.cz

             iva.zouharova@zsdrahany.cz