Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Drahany

header after
hero after
Aktivity, kroužky

Organizujeme aktivity pro děti, žáky a rodiče

bus

Zájezdy na akce

účastníme se společenských akcí jako jsou divadla, kina, vzdělávací akce atp.

ball

Sportovní soutěže

zapojujeme se do soutěží pořádaných v našem okolí.

music

Zájmové aktivity

děti se mohou zapojit do hudebního kroužku, keramiky, tance atp.

girl

Setkávání s rodiči

společně s dětmi připavujeme akce pro rodiče.

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Drahany
Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Drahany
Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Drahany
Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Drahany
Charakteristika školy

Pro svoji činnost škola využívá dvě budovy. Základní škola, školní družina i mateřská škola s výdejnou stravy je umístěna v budově č. 133, která je sídlem celé organizace. Nově vybudovaná počítačová učebna, tělocvična a školní jídelna se nachází v budově č. 176. Tato budova současně slouží jako Vzdělávací centrum TGM.

Při venkovních činnostech škola využívá dětské hřiště za školní budovou. Hřiště je vybaveno průlezkami, houpačkami a skluzavkou. K dispozici je též altánek s posezením. Pro tělovýchovné aktivity slouží také fotbalové hřiště TJ Sokol Drahany. Škola má velmi výhodnou polohu pro naplňování environmentální výchovy. Drahany leží  uprostřed Drahanské vrchoviny,  jsou obklopeny  lesy, v okolí  se nacházejí chráněná území se vzácnou faunou i flórou, pramení zde řeka Haná. Tyto skutečnosti jsou zárukou  přirozeného,  neformálního působení  ve  výše jmenované oblasti.

Více informací
Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Drahany
Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Drahany
Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Drahany