J.M. ZŠ A MŠ DRAHANY

Jubilejní Masarykova základní škola
a mateřská škola Drahany

Školní jídelna

s vlastní kuchyní je umístěna v přízemí budovy č. 176, v níž má sídlo Vzdělávací centrum TGM. Školní jídelna zajišťuje celodenní stravování pro děti mateřské školy a obědy pro žáky základní školy.

V rámci doplňkové činnosti hostinské vaří také pro cizí strávníky.

 

Telefon: 582 395 022

 

Výdej obědů:
11.00 – 12.00 cizí strávníci, výdej do jídlonosičů
12.00 – 12.20 děti mateřské školy, školní výdejna
12.15 – 12.30 žáci základní školy, školní jídelna

 

Odhlašování obědů:
Provádí se den předem telefonicky (582 395 022) nebo osobně přímo u paní kuchařky ve školní jídelně.

V případě školní absence má žák právo na dotovanou stravu pouze první den absence (výdej do jídlonosiče), pro ostatní dny nárok na stravu za dotovanou cenu zaniká.

Platba stravného:
Provádí se šekem, převodem na účet školy, nebo hotově u pokladní školy v předem stanovené dny.

jídelnajídelna