J.M. ZŠ A MŠ DRAHANY

Jubilejní Masarykova základní škola
a mateřská škola Drahany

Zaměstnanci školy

obrazek

 Ředitelka školy:

 Mgr. Hana Plisková

  

Pedagogičtí pracovníci:

 Mgr. Iva Zouharová - učitelka ZŠ

 Mgr. Eliška Mikitová - učitelka ZŠ

 Magdaléna Fojtíková - vychovatelka ŠD

 Mgr. Eva Bočková - učitelka MŠ

 Markéta Viktorinová - učitelka MŠ  

 Ludmila Rejtová - asistentka pedagoga

 

Nepedagogičtí pracovníci:

Bc. Pavlína Pejřová, DiS - účetní

Dana Konečná - kuchařka

Dana Havlíková - pomocná kuchařka

Leona Dragounová - domovnice

Jaroslava Marková - provozářka ŠJ