J.M. ZŠ A MŠ DRAHANY

Jubilejní Masarykova základní škola
a mateřská škola Drahany

Vítejte na stránkách Jubilejní Masarykovy ZŠ a MŠ Drahany

Jubilejní Masarykova ZŠ a MŠ je vesnická málotřídní škola s rodinnou atmosférou. Navštěvují ji děti z Drahan, Bousína, Otinovsi, Nivy a Nových Sadů.

 

Adresa:

798 61 Drahany 133

Telefon: 

582 395 048

e-mail

zsdra@zsdrahany.cz

ID datové schránky: 3e4pecd

IČ: 62859005 

RED IZO: 600120465

ESF

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce, Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Drahany, jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR").

Pro další info rozkliknout nadpis.

Zvláštní zápis k předškolnímu vzdělávání/спеціальний запис до дошкільного навчального закладу

Ředitelka Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy Drahany oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23/Директор Jubilejní Masarykovy základní školy a mateřské školy Drahany повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Termín zápisu / Дата та час запису:  8. 7. 2022    8.00 – 12.00 hodin

Místo zápisu / Місце запису: J.M. ZŠ a MŠ Drahany, Drahany 133

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей:4

Pro další info rozkliknout nadpis/для отримання додаткової інформації натисніть на назву

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 se uskuteční v pátek 6. 5. 2022. K předškolnímu vzdělávání budou přijaty děti s trvalým pobytem v Drahanech, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou nejméně tří let věku. Podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je podrobení se stanoveným pravidelným očkováním. V případě nedostatečné kapacity budou přednostně přijaty děti, které mají povinnost předškolního vzdělávání (k 31. 8. 2022 dosáhnou věku pěti let, neplatí u nich podmínka pravidelného očkování), o přijetí mladších dětí pak rozhodne los. 

Pro další info rozkliknout nadpis.

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/20223 proběhne v  pátek 8. 4. 2022 od 12.00 hod. do 16.30 hod. v budově školy. V letošním roce proběhne zápis za osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí. Je nutné předložit doklad totožnosti zákonného zástupce a rodný list dítěte. 

Zahájení školního roku 2021/2022

Školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1. 9. 2021. Rádi přivítáme prvňáčky společně s jejich rodiči, musíme však rodiče požádat, aby použili respirátor. 
Pro další informace rozkliknout nadpis.

Informace pro strávníky

Od 30. 8. 2021 bude ve školní jídelně zahájeno vaření pro cizí strávníky. Zájemci se mohou přihlásit telefonicky na čísle 582395022 nebo osobně ve školní jídelně u paní kuchařky.